Happy Plant Day(Care)

 

Happy Plant Day(care)

 

Sommetider får vi planter fra venner og familie, der ikke er så glade, har brug for en makeover eller at blive ompottet 😌

 

Denne gang fik vi en Monstera Deliciosa Variegata Albo (small form). Det overordnede problem var bruningen, der, hvor det brogede er.

 

Det er faktisk et hyppigt problem, når det kommer til brogede planter. Hovedårsagen kan blandt andet være: direkte sollys, lav luftfugtighed, uregelmæssigvanding og så videre.

 

Udover bruningen, så stiklingen godt ud. Selvom Monstera’en var plantet direkte i potten, anbefaler jeg (Mimi) ikke dette, med mindre du er god til at tjekke dine planter regelmæssigt. Det ser bestemt bedre ud, men det er så nemt at drukne planterne, og det er svært at tjekke til rødderne. Heldigvis har der været leca i bunden af potten, hvilket har hjulpet med at undgå, at rødderne har rådnet under en eventuelt overvanding.

 

Det ser faktisk ud til, at vækstpunktet allerede er blevet aktiveret, og bladet, som voksede ud af punktet, er allerede blevet klippet af. Jeg er ikke sikker på, om der nogensinde vil gro et nyt blad ud af denne stikling, men hvis der gør - langt ude i fremtiden, vil det være fedt, men indtil da er det en meget smuk plante.

 

Planen for denne stikling er: selvfølgelig at ompotte den med en løs jordblanding, så rødderne vil få god luftcirkulation. Stiklingen vil blive puttet i en plastikpotte i stedet for direkte i potten.

 

Dette er efter min mening et bedre miljø for planten, fordi Monstera’er elsker at have deres rødder i mindre potter, det er nemmere for den “Happy Plant” ejer at tjekke til planten efter vanding.

 

Rødderne så faktisk allerede fine ud, så jeg fjernede forsigtigt jorden, før de kom i plastikpotten med jordblandingen.

 

Planten blev skyllet godt igennem med vand. Imens det overskydende vand løb igennem jorden, blev det brune af bladet klippet af. Bladet er blevet tørret af med et viskestykke dyppet i havremælk for at få bladet til at skinne.

 

Ændringen er ikke så stor, men jeg lover jer, at det er for det bedre 💚

 

Happy Plant Day

Mimi

+ team 🌱

 

  

// English

 

 

 

Sometimes we get plants from friends and family, that aren’t that happy, needs a makeover or a repot 😌

 

This time we got a Monstera Deliciosa Variegata Albo (small form). The main issue was the browning where the variegation is.

 

It’s actually a very common issue, when it comes to these variegated plants. The reason can be cursed be various of reasons:  direct sunlight, low humidity, unregular watering and so on.

- Even if all the conditions are spot on, these guys can act up and decide to turn on you.

 

Besides from the browning, the Monstera looked alright. Tho’ it was planted directly into the pot, I (Mimi) do not recommend this, unless you are good at keeping track on your plants. It for sure looks better, but it’s so easy to drown the plants, and it’s hard to check on the roots.

- Luckily this guy had a layer of leca in the bottom, which can prevent root rot when overwatering.

 

It actually looks like, the growing point has already been activated, and the leaf, that grew out of that point, has already been cut off. I am not sure if there will ever grow out a new leaf out of this cutting, but if there eventually - will far in the future, it will be so awesome, until then she will have a beautiful plant.

 

My plan for this cutting was: to of course give it a repot with a loose soil mix so the roots will get lots of air circulation. The cutting will be put into a plastic pot instead of directly into the original pot.

 

This is in my opinion a better environment for the cutting than before as Monsteras really like to have the roots in smaller pots, and it’s easier for the happy plant owner to check into the plant after watering.

 

The roots looked actually already very good, so I just gently removed as much soil before placing them into the plastic pot with the soil mix.

 

The plant got a really good rinse of water. While the excess water ran through the soil, I started to clean up the leaf by cutting off most of the browning. The leaf got a good swipe with a damp dishtowel with oak milk to make the leaf shine.

 

The differences might not be big, but I assure it’s for the better 💚

 

Happy Plant Day

Mimi

+ team 🌱